Svein H. Olavesen, 10. okt. 2017

MIRIS er en annerledes eiendomsutvikler

MIRIS er en annerledes eiendomsutvikler

Hva gjør MIRIS Eiendom annerledes og hvor er vi på vei, lurer du kanskje på?

Jo, vi er en annerledes eiendomutvikler av ulike grunner, en av dem er at vi fokuserer på tydelige globale trender i markedet. Trender som er helt uavhengig av svingninger i det norske eiendomsmarkedet. Disse trendene har eiendom som utgangspunkt, men det er ikke kunnskapen om eiendom som er kjernen i det vi driver med. Det er kunnskapen om bransjene som skal bruke eiendommene, og det å forstå kravene til utvikling innen disse bransjene.

Smart Living
Smart Home bilde.png

Smart Living er for oss kunnskapen om hvordan voksende befolkningsgrupper, som for eksempel eldre, ønsker å bo i fremtiden, og hva slags fasilitieter de forventer å ha tilgang til. Det er også spørsmål om hvordan man utnytter plass samt hvordan man håndterer luft, lys, energiforbruk osv. Det er i tillegg mange flere yngre, både studenter og førstegangskjøpere, som skal inn på et trangt eiendomsmarked, helst i urbane strøk der prisene er høye og man må tenke smarte løsninger for å kunne minske antall kvadratmeter. Vi har flere prosjekter som faller inn under denne kategorien i vår portefølje. 

Co-Working
Coworking.png

Co-Working handler om hvordan folk vil arbeide fremover, og hvordan man kan utnytte en eiendom effektivt for å generere samarbeid på tvers av bransjer og selskaper. De som driver tradisjonell utleie av næringseiendommer i dag vil oppleve at kundene skal ha korte og fleksible kontrakter. De klarer ikke å tilpasse seg de nye kravene. Co-Working er dermed svaret på hvordan vi kan utnytte ressursene bedre, få bedre betalt per kvadratmeter, samt levere fleksibilitet, fasiliteter og samarbeidsmuligheter som bedrifter søker.

  

Adventure Destinations
Nord Norge.png

Bærekraftig reiseliv blir stadig mer aktuelt ettersom flere og flere reiser. Mange er nå mer bevisst på at de ønsker å reise miljøvennlig, og foretrekker bærekraftige reisemål. Adventure Destinations er en svært voksende trend. I Norge finnes det mange muligheter hva gjelder turisme som ikke er utnyttet per i dag. Mye på grunn av logistikkutfordringer. Vi ser en unik mulighet til å utvikle destinasjoner som møter nye krav fra turistene på en slik måte at vi vil kunne inngå partnerskap med de mest solide selskapene for å langsiktig forvalte eiendommene og kunne ta del i en fremtidig verdiskapning.

Data Centre
Data Centre.png

Data Centre dreier seg om tilgang til infrastruktur og logistikkhåndtering. Norge er særdeles godt egnet for denne type virksomhet pga. ren energi, sikkerhet, politisk stabilitet, kompetanse osv. Dette området er spådd en fantastisk vekst i Europa de neste årene, fordi mengden data folk flest lagrer i skyløsninger øker i en fart som ikke tidligere har vært mulig. I tillegg kobler mange intelligente informasjonskilder seg sammen og samarbeider om data, noe som igjen genererer store datamengder. Her tar vi en posisjon som leverandør av eiendom plassert ved riktige knutepunkt og etablerer nødvendige fiberveier. Den typiske leietaker søker lange kontrakter der over 15 år er vanlig. Denne type bygninger vil være blant de som vil gi den høyeste avkastning fremover, i tillegg til svært stabile og lange inntekter.

 

MIRIS har mange interessante prosjekter vi vurderer å gå inn i. Det er imidlertid viktig for oss at det er i tråd med våre hovedfokusområder. Felles for disse prosjektene er at de attraherer partnere både innenfor og utenfor bransjen. Ledende aktører innenfor ulike nisjer viser stadig interesse for å involveres i prosjektene.

Ta en kikk på noen av MIRIS prosjektene her. 

 

Hvordan kan du ta del i dette sammen med MIRIS?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

 

 

 

    

MIRIS styrker laget

Hvordan vil statsbudsjettet ...

Skrevet av Svein H. Olavesen

Svein H. Olavesen

Svein H. Olavesen er Finansdirektør/COO i MIRIS Eiendom, med ansvar for all operativ virksomhet. Han har mer enn 25 års erfaring fra ledelse innen IT- og telekombransjen. Svein har jobbet med innovasjon og ny teknologi både nasjonalt og internasjonalt for selskaper som Kongsberg Gruppen, Priority Telecom (UPC), Telenor og Cinet Gruppen.

Legg igjen en kommentar