Trine Bratt Stølsnes, 19. apr. 2018

Powerhouse gir tilbake til miljøet

Powerhouse gir tilbake til miljøet

Samarbeid og helhet står sentralt når MIRIS utvikler nye eiendomsprosjekter.

Det gjelder ikke minst for Svart, verdens første hotell som produserer mer fornybar energi enn det bruker. Vi har tatt en prat med daglig leder i Powerhouse, Rune Stene, for å høre mer om den ambisiøse måten å bygge på.

Daglig leder i Powerhouse, Rune Stene. – Powerhouse er et samarbeid om å skape plusshus. Vår definisjon på plusshus er bygg som produserer mer energi over livsløpet enn den energien som har gått med på å lage materialene, drifte bygget og reising og avhending av bygget. Vi har satt livsløpet til seksti år, forteller Stene. Samarbeidet består av fem partnere som til enhver tid ønsker å ha det mest klimaambisiøse konseptet i bransjen. Ett prosjekt er helt klart, og flere står på trappene.

 

 

Miljøarbeidet skal gå i pluss

Målene til Powerhouse krever en ny form for samhandling og tverrfaglighet fra alle parter helt fra tidlig fase og gjennom fullførelsen av prosjektet. Den første fasen starter med workshops. Dette er fra dag én, med alle involverte, og slik fortsetter det til prosjektet er ferdig. Stene er klar på at det er en stor kabal som må gå opp, og at det er viktig å ha alle kort på bordet fra starten av.

– Vi har flere regnskap som skal gå sammen. Det er ikke bare det økonomiske regnskapet som skal gå i pluss, det skal også miljøregnskapet gjøre. Dette krever større innsats i den tidlige fasen, sier Stene.

Stene forklarer videre at tilsynelatende små detaljer kan ødelegge energiregnskapet dersom man ikke planlegger godt nok fra starten av prosjektet.

– La oss si at vi har gjort en feil i planleggingen av lyddemping, og så kommer en akustiker inn og sier at du må ha mer lyddemping – du må ha disse og disse materialene. Da går miljøregnskapet kjapt i minus. Derfor må alle være med fra dag én og ta eierskap til målet om at prosjektet skal ha et positivt miljøregnskap.

 

Flere store prosjekter underveis

Snohetta_Powerhouse_skyextension_www.mir_.no_-r-1020x450-c-cPowerhouse har sammen med Entra som byggherre ferdigstilt det store prosjektet Powerhouse Kjørbo i Sandvika. Prosjektet besto av to byggetrinn, hvor hovedarbeidet var rehabilitering av dette næringsbygget.

I mars 2018 er det åpning av Powerhouse Montessori i Drøbak. Dette er en mindre skole bygget for Montessoristiftelsen, som selv er byggherre på prosjektet. Bygget har en karakteristisk solskive som skal bidra til oppvarming av bygget og produksjon av energi.  

Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er et næringsbygg, og skal stå ferdig i 2019. Bygget har en utadvent første etasje. Det vil si at det er åpent for publikum i form av butikker og lignende. Entra er byggherre her også.

I Porsgrunn jobbes det med Powerhouse Telemark, og som flere av de andre prosjektene er dette også et næringsbygg. Sammen med byggherren R8 nærmer det seg realisering; planlagt byggestart er første halvdel 2018.

 

God erfaring fra første byggetrinn av Kjørbo

PowerhouseKjorbo_ParkLife_www.mir_-r-1020x450-c-cFørste byggetrinn av Powerhouse Kjørbo sto ferdig i 2014. Da hadde to av åtte blokker blitt totalrenovert og nye løsninger implementert for å bygge og drifte dem med miljøoverskudd.
– Målingene våre viser at bygget både bruker og produserer energi i tråd med beregningene. Det ga oss inspirasjon til å bygge flere plusshus, forteller Stene.  
Han innrømmer også at det var mye god læring i prosessen til det første prosjektet, både i de tidlige planleggingsfasene, men også i produksjonsfasen.

– Vi måtte samarbeide for å finne de optimale løsningene. Etter at vi var ferdig med forprosjekt var det fortsatt mye å gjøre for å komme i mål. Først når bygget var innkjørt og løsningen tatt i bruk kunne vi senke skuldrene og slappe av, sier Stene. Han forklarer at brukerne av bygget må involvere seg og bruke løsningene riktig for at sluttresultatet skal bli så godt som mulig.

Stene har fått mange positive tilbakemeldinger fra brukerne av Kjørbo. Det som spesielt trekkes frem er godt inneklima med trivelige og gode arbeidsvilkår. Prosjektet bød også på noen utfordringer, sier Stene, og legger til:

– Det var utfordrende å få alle involverte til å forstå hva man egentlig er med på – at det ikke er et ordinært prosjekt, og at alle må ta sitt ansvar med tanke på energiregnskapet. For å holde en fornuftig fremdrift og produksjon er man nødt til å lande innovasjoner og løsninger på riktig tid. Det er en tid for alt. Alt kan ikke være i bevegelse hele tiden.

 

Skal være banebrytende

Stene mener Powerhouse vil spille en viktig rolle i norsk samfunnsutvikling.

– Vi har et konsept og en merkevare som vil gjøre seg gjeldende i tiden fremover. Hvis du ser på verden rundt oss så er det ikke tvil om at vi sitter på et konsept som gir merverdi for eiendomsutviklere og miljøet. Det vil ikke bli bygget veldig mange Powerhouse i hver by, men vi mener at hver by bør ha et landemerke som viser vei med tanke på klima og energiforbruk.

Stene mener at Powerhouse-samarbeidet alltid skal være banebrytende innenfor byggebransjen.

– Powerhouse skal være en ledestjerne for andre som vil bygge energieffektivt. Etter hvert ønsker vi å jobbe enda mer med helhetstankegangen. Da tenker vi spesielt på å koble Powerhouse-bygg opp mot infrastruktur i nærheten. Dette er noe vi jobber med allerede nå, men vi ønsker å utforske dette enda mer i fremtiden.

 

Svart er verdens første energipositive hotell

SVART - Expedition - Photo credit Snøhetta Plompmozes-1

Powerhouse-sjefen forteller at det også har vært utfordringer i planleggingen av Svart; verdens første energipositive hotell. Aldri tidligere har man bygget et Powerhouse så langt nord. Det er ikke rett frem.

Stene er likevel meget fornøyd med prosessen så langt, og påpeker at løsningen for dem var å tenke mye på energidistribusjon og smartness rundt hotelldriften. Dette betyr i praksis at de må bygge etter de stedlige fordelene.

– I Nord-Norge er det mye sol om sommeren, det hjelper på. Og lokasjonen til Svart er like ved havet, som gjør det mulig å for eksempel anvende sjøvarmepumpe.

For å ende opp på plussiden etter 60 år må materialene tilpasses. Det må det i alle bygg, forteller Stene.

– Hvilken funksjon skal materialene ha? Hva er energiinnholdet i de ulike materialene? I Svart er byggets geometri av den sorten at man tillater utstrakt bruk av tre, som ikke har mye bundet energi. Dette hjelper oss i stor grad med å komme i mål.

Taket skal produsere energi fra sola, og leverandøren av solcellepanelene kommer fra Glomfjord. Vi snakker altså om kortreiste solceller. Dette er viktig ettersom transport inngår i miljøregnskapet på materialer.

 

Mørk vinter var et hinder

Den vanligste funksjonen til et hotell er overnatting, som fordrer mange rom. Dette er en vanlig utfordring ved bygging av energikonservative hotell; det er rett og slett vanskelig å holde miljøregnskapet nede fordi rommene krever mye ventilasjon, oppvarming og kjøling. Men dette er løst ved å tenke på hvordan luft beveger seg i rom; ventilasjonen er for eksempel ikke i taket, slik den ofte er.

– Lokasjonen til Svart er i seg selv også en utfordring. Det er for eksempel mindre sol i nord, men vi har optimalisert vinkel og plassering på bygget. På denne måten utnytter vi det maksimale av solen.

Stene synes prosessen til nå har vært spennende, og ser frem til veien videre.

– Det er veldig spennende at en aktør som MIRIS anerkjenner en aktør som Powerhouse, og at de tar ansvaret for å bygge så miljø- og klimafokusert som mulig.

  

Vil du vite

 

    

Verdens første energipositive ...

MIRIS har inngått spennende ...

Skrevet av Trine Bratt Stølsnes

Trine Bratt Stølsnes

Trine Bratt Stølsnes jobber som Markedsdirektør i MIRIS Eiendom. Hun har studert økonomi og markedsføring på BI og har lang og bred erfaring fra ledelse og gjennomføring av digitale og tradisjonelle markedsføringstiltak for både nasjonale og internasjonale selskaper.

Legg igjen en kommentar