Trine Bratt Stølsnes, 22. jun. 2018

MIRIS lanserer "Spark" i samarbeid med Snøhetta, Skanska, Asplan Viak og Nokia

MIRIS lanserer "Spark" i samarbeid med Snøhetta, Skanska, Asplan Viak og Nokia

Fremtidens datasenter kan løse internasjonalt klimaproblem.


Et illustrasjonsbilde av Lyseparken i Os.

I samarbeid med Snøhetta, Skanska, Asplan Viak og Nokia lanserer MIRIS en mulighetsstudie som viser at datasentre kan bli en viktig del av løsningen i utviklingen av fremtidens miljøbyer. Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk, og datasentre bruker alene om lag to prosent av energien i verden. Det er ventet at dette tallet vil vokse betraktelig bare i løpet av de nærmeste årene. En enkelt e-post har et karbon-fotavtrykk på rundt fire gram CO2.

Overskuddsenergi fra datasentre kan gi energi til byer med opptil 18 000 innbyggere viser dette konkrete konseptet fra MIRIS. Konseptet er imidlertid skalerbart og fleksibelt med tanke på størrelse og form. Lyseparken i Os kan bli første stedet som tar løsningen i bruk, og bli verdens første energipositive by.

– I dag ligger som regel datasentre avsides til og produserer masse energi som ikke kommer samfunnet til nytte. Vi har tenkt helt motsatt. Hvorfor ikke legge datasenteret midt i byen slik at det kan levere energi til byggene rundt, sier Jan Gunnar Mathisen, administrerende direktør i MIRIS Eiendom.

Med plassering sentralt i byen kan datasentre forsyne byggene rundt med energi. Samtidig kan solceller fra de omkringliggende husene produsere strøm til eget forbruk og til datasenteret. Ifølge mulighetsstudien kan byer med opptil 18 000 innbyggere bli selvforsynt med energi på denne måten. Studien viser også at energiforbruket i datasentre kan reduseres med opptil 40 prosent, sammenlignet med et ordinært datasenter.

– Byggene vi bor og jobber i står i dag for 40 prosent av verdens energiforbruk og nesten like stor andel av klimautslippene. Hvis vi lykkes med å realisere konseptet kan bygninger og byer gå fra å være en stor del av problemet til å bli en viktig del av løsningen på klimaproblemet, sier Mathisen.

 

Spark i Os?

Mye tyder på at veien fra tegneblokk til spadestikk kan bli kort. Lyseparken i Os kommune er nemlig svært interessert i konseptet, som har fått navnet Spark.

– Spark er hånd i hanske for Lyseparken. Vi utvikler en næringspark med meget høye miljøambisjoner hvor pilotering og uttesting av ny teknologi er grunnpilarer i konseptet. Lyseparken tilrettelegger for minst 4.000 nye arbeidsplasser og vil få 3 – 5.000 boliger i omkringliggende områder, sier Fredrik Seliussen, utviklingsdirektør for Lyseparken i Os.

Ingen andre byer er i dag selvforsynt med fornybar energi. Dersom prosjektet blir realisert i Os, kan Lyseparken bli verdens første energipositive by.

Skjermbilde 2018-06-21 kl. 09.01.59-1

 

Datalageret blir hjertet i byen

Skjermbilde 2018-06-21 kl. 09.02.42

Verdens behov for digital datalagring øker. Alt det vi lagrer i en sky på nettet lagres også fysisk, på servere. Ofte plassert i utkanten av byen, i lukkede bygg og flere steder også inne i fjell.

I modellen Snøhetta har tegnet er datasenteret tenkt som hjertet i byen. Bygningene rundt er kroppen. Skoler, idrettsanlegg og sykehus krever mye energi, og kan ligge sentralt. Næringseiendom og boliger er plassert lenger ut i kjeden.

– Vi har utviklet et energikonsept som er syklisk. Det betyr at varmen som kommer fra datasenteret går i loop gjennom byen før det fraktes tilbake til datasenteret. Energisystemet fører til effektiv oppvarming av byen, men også nedkjøling av datasenteret mot slutten av energi syklusen. Slik får vi maksimal utnyttelse av energien fra start til slutt, sier Elin Vatn i Snøhetta.

 

Les mer om Spark-prosjektet her.

    

MIRIS har inngått spennende ...

Meløy kommune sa JA til Svart

Skrevet av Trine Bratt Stølsnes

Trine Bratt Stølsnes

Trine Bratt Stølsnes jobber som Markedsdirektør i MIRIS Eiendom. Hun har studert økonomi og markedsføring på BI og har lang og bred erfaring fra ledelse og gjennomføring av digitale og tradisjonelle markedsføringstiltak for både nasjonale og internasjonale selskaper.

Legg igjen en kommentar