wwd-bg

Dette gjør vi

Vår forretningsidé

MIRIS  utvikler, finansierer og realiserer eiendomsprosjekter over hele Norge, med fokus på tre hovedsektorer i vekst; Smarte boliger, Fremtidens datasenter og Bærekraftig turisme. Vi realiserer prosjekter av høy kvalitet med solid avkastning ved å dele tidligfase eiendomsutvikling med investor og eier av tomt eller bygning.

Vi utvikler prosjekter gjennom tre faser. I første fase plukker vi ut de beste prosjektene, vurderer muligheter ved prosjektene og gjennomfører grundige risikoanalyser. Når risikobildet er avklart og begrenset, beslutter vi om prosjektet er egnet for å gå videre med, eller om det skal forkastes. I neste fase kartlegger MIRIS alle forhold og avklarer økonomiske forutsetninger. Deretter utvikler vi prosjektet og inngår nødvendige avtaler med partnere og leverandører. Før utbyggingen går i gang finansierer MIRIS utbyggingen med banklån. Vår forretningsmodell har til hensikt å forsikre investor at prosjektet er gjennomførbart og gir en god avkastning. 

Rask utgang og lav risiko 

MIRIS, grunneier og investorer eier normalt ⅓ av prosjektet hver. Denne tredelingen tillater MIRIS å gjennomføre eiendomsprosjekter av høy kvalitet på kortere tid. Når eiendommen er realisert og verdiskapningen har forekommet, er investorene først i rekken til å høste gevinst. På den måten søker MIRIS å ivareta et etisk forsvarlig grunnlag hvor det får tilfredse investorer, høy avkastning og kort bindingstid. 

Vi søker å ta i bruk ny teknologi og fremtidens byggemetoder for tidlig å kunne posisjonere oss for nye vekstområder og for å bygge ny kompetanse. 

p2
Tomteutvikling

En viktig del av vår verdikjede går ut på å søke etter og tilegne oss nye tomteområder i Norge som kan klargjøres for videre behandling. I eiendomsbransjen kjennetegnes dette som seed-fasen. Denne fasen viser til arbeidet med å finne nye prosjekter og inngå intensjonsavtaler med grunneiere og gårdeiere. I MIRIS ser vi etter nye muligheter både nært og fjernt, og vi satser på fleksible og smarte løsninger som er tilpasset hvert individuelle prosjekt. Hvert prosjekt blir vurdert ut fra et definert sett med kriterier, og kun de som innfrir kriteriene blir videreført. Vår målsetning er å finne inn til ti slike prosjekter hver måned.

about-us-image-left
p2
Eiendomsutvikling

Gjennom eiendomsutvikling blir de potensielle prosjektene vurdert grundig. Vi avdekker det totale økonomiske bildet av hvert prosjekt og foretar analyser for forventet avkastning. Hvert prosjekt må levere en estimert avkastning på minimum 30 prosent over to år, eller over 15 prosent per år. Vi går ikke videre med prosjekter som ikke oppfyller kravene til forventet avkastning, men har en målsetning om å finne minst ett prosjekt som oppfyller kravene hver måned. 
Regulatoriske forhold og grunnforhold er to viktige aspekter som blir grundig gjennomgått før vi går videre i prosessen.

about-us-image-left
p2
Finans

Når et prosjekt er ferdig utviklet og det er besluttet å gjennomføre prosjektet, henter MIRIS inn nødvendig finansiering. I første omgang blir alt markedsmateriell ferdigstilt, og deretter besluttes emisjonskurs, salgsperiode og øvrig finansiering. Investeringen plasseres normalt i løpet av 2-4 uker av våre egne finansrådgivere. Når finansieringen er på plass, overføres prosjektet til prosjektleder for utbygging og gjennomføring. I noen tilfeller velger MIRIS å avhende prosjektet før bygging da det er mulig å ta ut god avkastning etter ferdig utviklet prosjekt.

about-us-image-left
p2
Forvaltning

Når prosjektene er utbygd og ferdigstilt, står salg av enheter og/eller videre drift for tur. Valget mellom salg eller utleie gjøres i tråd med aksjonærenes bestemmelser og med mål om å oppnå høyest mulig avkastning. I noen prosjekter vil det være ønskelig å selge enheter med én gang, mens i andre prosjekter er det mer gunstig å selge noe mens resten leies ut - eventuelt kun leie ut over lengre periode. Som regel selges enhetene i prosjektet etter ferdigstillelse fordi aksjonærer, partnere og MIRIS da kan fristille kapital, som igjen kan investeres i nye og spennende prosjekter.

about-us-image-left
Ønsker du mer informasjon?

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om våre eiendomsprosjekter, eller ønsker du å vite mer om MIRIS Eiendom?

Fyll inn din kontaktinformasjon, og vi vil ta kontakt med deg.