wwd-bg

Om oss

Fra TIDLIGFASE PROSJEKT til nøkkelferdig EIENDOM 

MIRIS Eiendom er en fremtidsrettet og smidig eiendomsutvikler som skaper verdier innenfor nye fremvoksende forretningsmodeller og sterkt voksende trender. Vi har solid kompetanse blant våre ansatte som ivaretar hele MIRIS Eiendoms verdikjede. Innovasjon, ny teknologi og fokus på bærekraft står sentralt i vårt DNA.

MIRIS Eiendom har spesielt fokus på følgende områder der kundens behov og suksesskriterier er viktige stikkord. Smarte Boliger, Fremtidens datasenter og Bærekraftig turisme. Disse områdene representerer trender som vil ha sterk vekst både nasjonalt og globalt de neste 10-15 år, og som er uavhengig av svingninger i det norske tradisjonelle eiendomsmarkedet. 

Vi er selektive i utvelgelse av nye prosjekter og tro mot våre utvalgte fokusområder. MIRIS Eiendom skal sammen med investorer og partnere utvikle verdien gjennom visjoner, idèer, teknologi og utførelse. Vi utfordrer det tradisjonelle, og vi jobber digitalt, smart og effektivt for å sikre lønnsomhet i alt vi gjør. MIRIS Eiendom skal være en unik, attraktiv og inspirerende aktør som både partnere, investorer og underleverandører ønsker å jobbe med. 

Slik er vi organisert

MIRIS Eiendom består av 14 engasjerte medarbeidere med ulik erfaring og kompetanse som ivaretar hele MIRIS verdikjede. Vi jobber alle mot et felles mål der vi skal sikre god fremdrift og kontinuerlig verdiøkning i prosjektene for alle
involverte parter. Vi har tre hovedsatsningsområder i sterk vekst: 1. Smarte Boliger; 2. Fremtidens Datasenter; og 3. Bærekraftig reiseliv. Når tiden er inne skal vi vurdere hvorvidt våre hovedsatsningsområder skal etableres som
egne selskaper med dedikerte ledere. Vi bygger kvalitetsprosjekter som er basert på moderne og nyskapende byggemetoder, med lavere vedlikeholdskostnader og lavere energiforbruk som gir produktivitetsforbedringer.
Det er viktig for oss å tilpasse våre prosjekter slik at de gjenspeiler nærområdet og den visjonen vi har for prosjektene.

                                        

Organisasjon_lilla.png

 

 

SE HVEM VI ER

 

 

tc-image1.jpg
Vår visjon og verdier Vi skal være en unik, attraktiv og inspirerende aktør i eiendomsmarkedet som både partnere, investorer og underleverandører ønsker å jobbe med.

Våre verdier:
innovativ, verdiskapende, modig og pålitelig

Innovativ - som en nyetablert eiendomsutvikler kan vi snu oss raskt og ta i bruk innovative metoder og teknologi. 

Verdiskapende - vi skal sørge for at alle våre prosjekter er verdiskapende for alle involverte parter.

Modigvi skal utfordre en etablert og tradisjonell bransje

Pålitelig - vi skal være en pålitelig arbeidsgiver, samarbeidspartner og aktør i det norske eiendomsmarkedet.

Ønsker du mer informasjon?

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om våre eiendomsprosjekter, eller ønsker du å vite mer om MIRIS Eiendom?

Fyll inn din kontaktinformasjon, og vi vil ta kontakt med deg.

MIRIS Eiendom

Org.nr 918081526