PERSONVERNERKLÆRING

MIRIS Eiendom AS tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at personopplysninger vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

1. Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg.
Når du bruker våre tjenester, som ved å opprette en konto, bestille tjenester og gjennomføre kjøp, gir du oss typisk følgende opplysninger: 

Kontaktinformasjon, som navn, alder, bostedsadresse, epostadresse, fødselsnummer

Betalingsinformasjon, som kortnummer, betalingsmetode og VPS-konto

Kommunikasjon, som når du kontakter oss og har dialog med oss

Opplysninger som samles inn om deg.
Ved at du bruker våre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger.

Teknisk informasjon, som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Disse opplysningene samles inn ved bruk av cookies.Vår cookie-policy finner du her.


Bruksinformasjon,
som ved bestilling av tjenester, klikk og navigasjon på våre plattformer. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies.Vår cookie-policy finner du her.


Kjøpshistorikk, 
dvs. Informasjon om kjøp du har foretatt hos oss. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere kjøpene du gjør hos oss.

Preferanser, dvs. informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi både ved at du oppgir interesser og ved å analysere din bruk av våre nettsider (profilering).

2. Hvordan bruker vi opplysningene
Her er de viktigste formålene som vi bruker dine opplysninger til:

1) For å verifisere identiteten din, for dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.

2) For å levere vår tjeneste, for dette formålet bruker vi teknisk informasjon, samt lokasjonsinformasjon om du har samtykket til dette.

3) For å administrere ditt kundeforhold, for dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, bruksinformasjon og kommunikasjon.

4) For bokføringsformål, for dette formålet bruker vi betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.

5) For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer, for dette formålet bruker vi teknisk informasjon og brukerinformasjon.

6) For å gi deg tilpasset markedsføring og innhold på våre plattformer, for dette formålet bruker vi teknisk informasjon, brukerinformasjon, lokasjonsinformasjon, kjøpshistorikk og preferanser.

7) For å forbedre våre varer og tjenester, for dette formålet bruker vi bruksinformasjon og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2 og 3 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven)

Det rettslige grunnlaget for formål 4 er våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven

Det rettslige grunnlaget for formål 5 og 7 er vår legitime interesse i å drive produktutvikling

Det rettslige grunnlaget for formål 6 er vår legitime interesse i å tilby deg tilpasset innhold og markedsføring. Vi har rett til å sende deg markedsføring om våre tilsvarende produkter og tjenester dersom vi har et eksisterende kundeforhold med deg. Hvis vi ikke har et eksisterende kundeforhold med deg, vil det rettslige grunnlaget være ditt samtykke om du har gitt oss dette. Rettslig grunnlag for førstegangskontakt vil være vår berettigede interesse. Se her for balansetest.

Du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake.

3. Hvem deler vi opplysningene med
Vi deler opplysninger med våre leverandører i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg.

4. Hvor lenge lagrer vi opplysningene
Vi lagrer kun opplysninger så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk at personopplysninger relatert til kundeforholdet slettes etter 3 års inaktivitet i kundeforholdet.

Vi vil uansett lagre opplysningene så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

5. Dine personvernsrettigheter
Du har en rekke personvernsrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å logge deg inn på brukerkonto hos oss, hvis du har det, eller ta kontakt med oss. Disse rettighetene omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger vi har om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensing. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensing som følger av lov. Vi vil besvare dine henvendelser så fort som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

6. Endringer i personvernerklæringen
Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av personvernerklæringen på våre nettsider.

7. Cookies
Når du besøker vår nettside, bruker vi cookies. Du finner mer informasjon om dette i Vår cookie-policy.

8. Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Vanja K. Ignjatic, Compliance & Legal
Telefonnummer: 99387038
E-postadresse: vanja@miris.no
Adresse: Dronning Eufemias gate 16, 0190 Oslo

Del dette: